CONTRACT

 De internetter verklaart dat hij/zij 18 jaar of ouder is en juridisch bevoegd is om een contract aan te gaan met onze site www.autoradio-1001.com/nl/ en dat hij/zij zal voldoen aan deze algemene verkoopvoorwaarden ofwel toestemming heeft van de ouders om een bestelling te plaatsen op de site www.autoradio-1001.com/nl/ behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren als er een voorafgaand geschil of een abnormaal hoog bestelniveau bestaat.
Tenzij anders bewezen, vormen onze computerbestanden en die van onze leveranciers, in omstandigheden van redelijke veiligheid gehouden, het bewijs van alle gerealiseerde transacties tussen www.autoradio-1001.com/nl/ en de gebruiker.
Zodra de bestelling is klaar om te worden verzonden, stuurt www.autoradio-1001.com/nl/ een e-mail naar de internetter over de verzending van de bestelling.DE PRODUCTEN

 www.autoradio-1001.com/nl/ doet zijn best om de artikelen die op de site worden verkocht, zo exact mogelijk te beschrijven en te presenteren.
Echter, door onze voortdurende inspanning om de kwaliteit van onze producten te verbeteren, kunnen we aanleiding zien om bepaalde kenmerken enigszins te wijzigen. Bovendien kunnen er, ondanks al onze inspanningen, fouten zijn opgetreden. In geen geval zullen wij hiervoor aansprakelijk kunnen worden gesteld.
Als u een fout in onze productbeschrijvingen ontdekt, verzoeken wij u ons dat te melden, zodat het snel kan worden gecorrigeerd.
Ook productfoto's getoond op www.autoradio-1001.com/nl/ zijn niet onderhevig aan een contract.
In geen geval zal www.autoradio-1001.com/nl/ aansprakelijk kunnen worden gesteld basis van de genoemde foto's.DE PRIJZEN

 De onderneming Autoradio 1oo1 importeert op de website www.autoradio-1001.com/nl/ deze producten en de prijzen in euro's.
Deze prijzen worden dagelijks bijgewerkt en aangepast naargelang de wisselkoersen op basis van de prijzen in euro's.
Onze prijzen worden aangegeven in euro's, inclusief alle belastingen (zonder extra kosten of formaliteiten).
Leveringen in de Franse overzeese gebieden worden Duty Free in rekening gebracht door AutoRadio 1oo1.BESCHIKBAARHEID

 Onze productaanbiedingen en de prijzen zijn geldig zolang zij op de site te zien zijn.
De internetter wordt uitgenodigd om de beschikbaarheid van de verkochte artikelen na te gaan op de infopagina van elk product. Indien er meerdere producten besteld worden en één er van niet beschikbaar is binnen de termijn die op de site aangegeven wordt, wordt de gehele bestelling pas afgehandeld en verzonden zodra alle producten van de bestelling beschikbaar zijn.
www.autoradio-1001.com/nl/ zal in dat geval de internetter informeren over het extra uitstel.
Daarop kan deze kiezen om de beschikbare artikelen van zijn bestelling eerst te ontvangen.
De internetter worden dan slechts de verzendkosten in rekening gebracht die er op het moment van de bestelling aangekondigd werden.LEVERING

 De producten kunnen wereldwijd geleverd worden. Zij worden afgeleverd op het afleveradres dat de internetter heeft opgegeven op de bestelbon.
De aflevertermijn die op de site aangegeven wordt, vangt aan op het moment dat de internetter de e-mail met de bestelbevestiging ontvangt van www.autoradio-1001.com/nl/ Deze termijn is slechts indicatief en kan niet worden gegarandeerd door de onderneming.

Alle autoradio’s worden gratis geleverd.

Alle leveringen vinden plaats door een privétransporteur met verzekering en de klant tekent voor ontvangst.

Wij garanderen de aankomst van uw pakket of wij betalen u terug.

- Voorbereidingstermijn: 48 uur (werkdagen)

- Verzendtermijn: 6 werkdagen.

U wordt per e-mail geïnformeerd over elke volgende fase in uw bestelling.

Bij ontvangst van het pakket, raadt www.autoradio-1001.com/nl/ de internetter ten zeerste aan om de staat van de producten direct na aflevering na te gaan. In geval van twijfel wordt de internetter aangeraden om het pakket in aanwezigheid van de transporteur te openen om zich te vergewissen van de afwezigheid van schade aan het product. De verzendkosten worden aangegeven op het moment van goedkeuring van de bestelling door de internetter, dit houdt in :

  • - De administratieve afhandeling van de bestelling
  • - De voorbereiding van de bezorging van het pakket/de pakketten
  • - De transportkosten, die afhankelijk zijn van het gewicht en de bestemming van de bestelling.Juridische kennisgeving

Deze site is gepubliceerd door het bedrijf Investment Electronics Co., Ltd, +852 62152801 geregistreerd in Hong Kong onder nummer 72302658-000-10-20 met maatschappelijke zetel te Unit D, 16F, One capital Place, 18 Luard Road, Wan Chai, Hong KongBETALING

 De internetter kan zijn aankopen afrekenen met Paypal, met een bankpas, Visa Electron, Visa, Mastercard, Maestro of American Express. De geïncasseerde bedragen kunnen niet worden beschouwd als een storting.
RETOURNERING, REPARATIE EN VERVANGING

 De internetter kan verzoeken om terugbetaling, reparatie en vervanging, als volgende regels in acht worden genomen :


1. Retournering en terugbetaling van het gehele bedrag :
- Als het product van onvoldoende kwaliteit of defect is en u ons hiervan binnen 14 dagen (vanaf de datum van ontvangst) in kennis heeft gesteld, kan het worden geretourneerd en terugbetaald. Na ontvangst van het/de product(en), zal AutoRadio 1oo1 u volledig terugbetalen.


2. Vervanging
- Als het product van onvoldoende kwaliteit of defect is en u ons hiervan binnen 30 dagen (vanaf de datum van ontvangst) in kennis heeft gesteld, kan het worden geretourneerd en vervangen. Na ontvangst van het/de product(en), zal AutoRadio 1oo1 voor vervanging en verzending naar de internetter zorgen.
De verzendkosten komen voor rekening van AutoRadio 1oo1. Ons vervangbeleid varieert voor de verschillende productcategorieën, daarom verzoeken wij u de betreffende pagina’s te consulteren of contact met ons op te nemen voor meer details.

-Als het product van onvoldoende kwaliteit is en u ons hiervan binnen 1 jaar (vanaf de datum van ontvangst) in kennis heeft gesteld, kan het worden geretourneerd en vervangen. Na ontvangst van het/de product(en), zal AutoRadio 1oo1 voor vervanging en verzending naar de internetter zorgen.
De verzendkosten komen voor rekening van de klant.


3. Retournering en gedeeltelijke terugbetaling.
AutoRadio 1oo1.com kan geen volledige terugbetaling geven voor producten die worden beschreven zoals o.a. : "Het product lijkt niet op dat van uw foto.", " Het product is niet zoals ik me had voorgesteld.", "Ik ben niet tevreden over dit product."GARANTIE

 Alle producten die op www.autoradio-1001.com/nl/ worden verkocht hebben een jaar garantie. Voor sommige producten die op de site worden verkocht, geldt een contractuele garantie, waarvan de duur wordt aangegeven op de productpagina van de betreffende artikelen.
De garantie omvat onderdelen en werkuren. In ieder geval sluit deze garantie niet de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken en/of de wettelijke garantie op overeenstemming uit. www.autoradio-1001.com wordt beheerd door Investment Electronics Co., Ltd. met registratienummer 72302658-000-10-20 en een activiteitenadres: Unit D, 16F, One capital Place, 18 Luard Road, Wan Chai, Hong Kong.
Echter, de garantie niet is van toepassing in geval van problemen veroorzaakt door verwaarlozing, beschadiging of misbruik van het product door de internetter.EIGENDOMSVOORBEHOUD

 www.autoradio-1001.com/nl/ behoudt de volledige eigendom van het gekochte door de internetter totdat de internetter aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, in het bijzonder tot de volledige betaling van de bestelling. Bij in gebreke blijven wordt er rente in rekening gebracht.
Voorts wordt eraan herinnerd dat het gebruik voor professionele of commerciële doeleinden van het product niet wordt gedekt door de AutoRadio1001-garantie, evenals misbruik van het product.VERANTWOORDELIJKHEDEN

 www.autoradio-1001.com/nl/ kan niet aan zijn verantwoordelijkheden worden gehouden in geval van schending van contractuele verplichtingen voortvloeiend gevolg van een toevallige gebeurtenis of overmacht, zoals gedefinieerd door de Franse rechtbanken.
Levertijden worden slechts op indicatieve basis aangegeven en leiden daarom niet tot een contractuele verplichting waaraan www.autoradio-1001.com/nl/ kan worden gehouden bij overschrijding van deze data. In geen geval kan www.autoradio-1001.com/nl/ aansprakelijk worden gesteld voor verlies van inkomsten, zaken, gegevens, gederfde winst of andere gevolgschade die niet was te voorzien ten tijde van het gebruik van de site of de totstandkoming van de koopovereenkomst tussen partijen. www.autoradio-1001.com/nl/ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gevolgschade of letsel die het gevolg is van onjuist gebruik van de verkochte producten.
De internetter is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de informatie met betrekking tot het afleveradres, e-mail, telefoonnummer bij het opgeven van de bestelling. www.autoradio-1001.com/nl/ is niet aansprakelijk voor de gevolgen die zouden voortvloeien uit een fout in de informatie die wordt gegeven (vertragingen in de levering, het ontbreken van contact met de klantenservice van www.autoradio-1001.com/nl/). Alle kosten van deze gevolgen zijn voor rekening van de internetter.OPMERKINGEN VAN DE INTERNETTERS

 De internetters kunnen hun mening geven over de producten op de site www.autoradio-1001.com/nl/. www.autoradio-1001.com/nl/ behoudt zich het recht voor tot wijziging en publicatie van deze opmerkingen, indien ze ingaan tegen de ethiek, mensenrechten, intellectuele eigendom, of als ze smadelijk, lasterlijk, illegaal, obsceen of racistisch zijn. De bovenstaande lijst is enkel illustratief en niet uitputtend.
Door het achterlaten van hun opmerkingen en meningen op de site, geven de internetters www.autoradio-1001.com/nl/ evenals groepsmaatschappijen waartoe www.autoradio-1001.com/nl/ behoort, het niet-exclusieve en vrije recht te wijzigen, te publiceren, te exploiteren, te vertalen en te exporteren naar alle media zonder dat deze machtiging aanleiding kan geven tot enige schadevergoeding door www.autoradio-1001.com/nl/, waaronder financiële.
De internetter verklaart en garandeert dat hij/zij eigenaar is van of de rechten heeft op de inhoud die op de site is geplaatst.
Hij verklaart dat op het moment van verspreiding, de content waarachtig voor verspreiding bestemd is en dat er geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van een derde partij.
De internetters gaan ermee akkoord www.autoradio-1001.com/nl/ te vrijwaren voor eventuele schade die veroorzaakt is door, aan de basis ligt van of door originele content die door de internetter op de site is geplaatst.LICENTIE TOT TOEGANG OP DE SITE

 www.autoradio-1001.com/nl/ staat beperkte toegang tot en het gebruik van de site voor persoonlijke doeleinden van de internetter toe.
Deze licentie staat geen enkel ander gebruik toe, vooral geen commercieel, van de site of de inhoud ervan (producten, beschrijvingen, prijzen, gegevens, software, tekeningen, afbeeldingen, foto's).
Alle elementen van deze site, met inbegrip van de gebruikte technologie, zijn eigendom van www.autoradio-1001.com/nl/ die wordt beheerd door de beheermaatschappij 
en worden beschermd door auteursrecht of octrooien.
In geen enkel geval heeft de internetter het recht tot uploaden of wijzigen van de gehele site of een gedeelte er van zonder de toestemming van www.autoradio-1001.com/nl/.COOKIES

 www.autoradio-1001.com/nl/ plaatst cookies in uw computer. Deze cookies geven www.autoradio-1001.com/nl/ niet het recht de internetters te identificeren. Zij registreren algemene informatie over de navigatie van de internetter op de site (bekeken pagina's, datum en tijdstip van het bezoek ...) die www.autoradio-1001.com/nl/ kan lezen tijdens latere bezoeken van de internetters. Cookies bevatten dus door de internetter verstrekte informatie.Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn samengesteld uit alle clausules waaruit ze bestaan. Bij ongeldigheid van één daarvan, blijven de overige bepalingen geldig.

AutoRadio 1oo1

Zoek het juiste

stereosysteem voor uw auto

Nieuwsbrief